Opleiding Integraal Werken

Praktijkopleiding om naast mensen te staan

In onze snel veranderende wereld zijn aangeleerde kennis en gewoontes niet meer voldoende om kwaliteit van leven te verwerven. Wij vormen onszelf voortdurend en veranderen ook onze omgeving doorlopend. Daardoor zijn -wij zelf-  en  -onze omgeving- , niet als vanzelfsprekend op elkaar afgestemd. Daarom is er geen ‘normaliteit’ meer waar het vanzelf goed gaat. Vanuit het bewuste perspectief is integrale ontwikkeling daarom geen luxeartikel maar een verantwoordelijkheid naar jezelf, je relaties en de wereld.

Innerlijke oriëntatie

Om onze menselijke eigenschappen vanuit bewustzijn in te kunnen zetten, hebben we een innerlijke oriëntatie nodig. Dat geldt ook voor het beantwoorden van twee belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, en ‘Waarvoor ben ik hier?’. Thuis en op school zijn we daar niet voor ‘opgeleid’. Die opleiding kunnen we onszelf alsnog geven en die gaat ook altijd door. Omega Levensschool biedt hiertoe een pad van bewuste ontwikkeling aan. Om anderen op het pad van bewuste ontwikkeling te leren begeleiden bieden we deze opleiding aan.
Ja, ik wil mij aanmelden 

Karakter van de opleiding

De opleiding duurt een jaar en is voor iedereen die mensen middels een integrale werkwijze wil begeleiden op het pad van bewuste ontwikkeling. In de opleiding werken we vanuit een integraal perspectief op mens en omgeving. Dat betekent dat we werken vanuit het mensbeeld dat een mens bestaat uit lichaam, emoties, denken, ziel en geest. We werken zowel ontwikkelingsgericht als zijns-georiënteerd binnen vier domeinen van zelfonderzoek en oefening. De focus ligt op het beoefenen van het aanreiken van werkvormen van zelfonderzoek en oefening in deze vier domeinen. Daarbij besteden we doorlopend aandacht aan degene die je in het begeleiden bent en wat je daarin tegenkomt.

Voor wie is deze training?

 • Mensen die affiniteit hebben met de integrale benadering en de invalshoek van de Levensschool.  
 • Mensen die mensen begeleiden binnen hun eigen werkterrein. 
 • Studenten van de Levensschool die het pad van integrale bewuste ontwikkeling al langere tijd belopen.
 • Partners van de Levensschool die in het assisteren van trainingen willen bijdragen aan de deelnemers en aan de Levensschool.  
 • Kandidaat-trainers van de Levensschool. Voor hen maakt deze opleiding onderdeel uit van een meeromvattend opleidings- en vormingstraject. 

Wat levert het je op?

 • Je bent in staat anderen te begeleiden vanuit je zijnskwaliteit
 • Je bent in staat met verschillende werkvormen onderzoek en oefening aan te reiken
 • Je bent in staat om anderen integraal te begeleiden, waarbij onderzoek en oefening in de verschillende domeinen elkaar aanvullen en bekrachtigen
 • Je bent in staat anderen te ondersteunen om emoties, gevoelens en gedachtes ten dienste te laten stellen van wie de ander in essentie is en wat hij of zij met het leven wil

Opbouw

 • De opleiding bestaat uit zes blokken van drie dagen waarbij elk blok voortbouwt op het vorige.
 • Tussen de blokken door oefen je in intervisiegroepen.
 • Ter ondersteuning neem je leersupervisie-sessies bij de leraren van de Levensschool.

Wat gaan we doen?

Vanuit integraal perspectief zijn er vier domeinen van zelfonderzoek en oefening waarop begeleiding kan plaatsvinden: Groeien: Het ontwikkelen van menselijke mogelijkheden op een aantal ontwikkelingslijnen zoals van het lichaam - emoties en gevoelens - denken - zelfidentiteit - relateren en - visie.
Ontwaken: Thuiskomen in wie je werkelijk bent.
Heel worden: Schaduwwerk doen om alle niet erkende aspecten van je menszijn te integreren.
Geven: Met een visie in je leven staan en je bijdrage leveren.
Daartoe maak je je werkvormen in onderstaande werkwijzen eigen.

 • Integrale kijk op mens-zijn en ontwikkeling eigen maken
 • Grondhouding ontwikkelen
 • Lichaams-georiënteerd werken
 • Lichaamswerk
 • Emotiewerk
 • ‘Mindwerk’
 • Meditatie en contemplatie
 • Visiewerk
 • Groepsdynamisch werk
 • Individueel werk 
 • Literatuurstudie
 • Intervisie
 • Supervisie

Hier lees je meer over de inhoud van de blokken

Studiebelasting / Certificaat

De Trainersopleiding bestaat uit 6 blokken van 3 dagen in een periode van een jaar.

Training in uren: 168 PE

Intervisie: 36 PE

Thuiswerk: 1uur per dag gedurende het jaar.

Aan het einde van de Opleiding ontvang je een Certificaat.

Wat zeggen onze deelnemers...

“Dankzij Het Fundament weet ik beter wie ik ben, met al mijn kwaliteiten, frustraties, verlangens, etc. Ik sta letterlijk steviger in mijn fundament. Wat ik heel sterk vind is dat het geen training op zich is, maar dat je gelijk leert om het te integreren in je leven.”
Jantine
“De Opening en het Fundament hebben ervoor gezorgd dat ik weer bij mezelf en mijn gevoel kwam en me weer bewust ben van wat echt belangrijk is. Concreet betekent dit dat ik nu dichter bij mijn kinderen sta dan ooit en mijn ex kan waarderen en respecteren als hun moeder.”
Ronald

De training wordt verzorgd door
Mauk Pieper en Pauline Botden

Mauk is mede oprichter van de Omega Levensschool en is de architect van het Trainingscurriculum. Tevens voorziet hij het curriculum van begeleidende boeken en syllabi. Hij is een integraal denker en laat zich inspireren door integrale denkers als Ken Wilber, Terry Patten en de evolutionaire mysticus Sri Aurobindo. Hij is auteur op het gebied van Integraal Leiderschap en spirituele ontwikkeling. Hij publiceerde ‘Humanity’s Second Shock and your Unique Self’, meerdere boeken op het gebied van bewuste ontwikkeling.

Pauline Botden

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, je relaties en de wereld, is zowel de drive voor mijn eigen leven als mijn passie om mensen te begeleiden op hun pad van bewuste ontwikkeling.
Het vraagt zowel spirituele beoefening als steeds weer vanuit bewustzijn het benodigde schaduwwerk doen, om voorbij strijd en afscheiding terug in actie en in de relatie te kunnen komen.
Ik sta graag naast mensen om te onderkennen wie ze zijn, wat hen ten diepste raakt en wat ervoor nodig is dit te bevrijden.

 Boek kosteloos een oriëntatiesessie met één van onze specialisten. 

Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een gratis oriëntatiesessie.