Masterclasses

Je bent iemand die op basis van verworven persoonlijk leiderschap een factor is of wil zijn in onze snel veranderende maatschappij. Je bent op zoek naar werkvormen om impact te genereren in een team of bij individuen.

Integraal werken

In elke masterclass werken we integraal. Integraal betekent dat verschillende dimensies, domeinen, ontwikkelingslijnen en bewustzijnsniveaus van mens-zijn gehanteerd worden. Het betreft zowel het innerlijke gewaarworden, als het handelen, zowel het sociale functioneren als de relatie tot de organisatorische omstandigheden. Integraal wordt ook gezien als een niveau van culturele ontwikkeling en van het hanteren van bepaalde waardesystemen ook wel aangeduid met de kleur geel in de theorie van Spiral Dynamics. Op dit niveau worden alle invalshoeken gezien als minimaal partieel relevant. Alle perspectieven worden positief tegemoet getreden om te bezien of ze waardevol zijn voor een bepaalde kwestie.

"De krachtige werking van de integrale manier van werken is inspirerend. Telkens wordt weer een ander aspect van ons mens-zijn in het licht gezet."

Werkwijze

In iedere masterclass ben je zowel zelf onderwerp van training en opleiding als dat je de rol van trainer, facilitator of coach op je neemt. Je leert in elke masterclass specifieke structuren aan te reiken en/of een werkwijze voor een specifieke context te ontwerpen.

Onderwerpen

De senior teachers van de Levensschool zijn in staat om over verschillende onderwerpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling vanuit een integraal perspectief Masterclasses aan te bieden, zoals emotiewerk, coaching en groepsdynamica. Als je geïnteresseerd bent en/of meer informatie wilt, neem dan contact op met Mauk Pieper.

Heleen

''Ik heb ontdekt dat ik mezelf vertrouw en van mezelf hou''

"De Opening heeft mij inzichten gegeven die uitstijgen boven het rationele niveau. Begrijpen deed ik het al, maar in dit weekend heb ik het ook voor 100% ervaren en gevoeld. Ik heb ontdekt dat ik mezelf vertrouw en van mezelf hou, inclusief al mijn irritante eigenschappen. Nu kan ik gewoon worden wie ik ben."

Masterclass Emotiewerk

    Verschillende emoties en gevoelens worden behandeld en je leert hoe met emoties te werken opdat ze ondersteunend zijn aan kwaliteit van leven.

    Er zijn geen negatieve emoties. Iedere emotie heeft een bepaalde basisfunctie welke een evolutionaire oorsprong heeft. Emoties doen hun werk. Emoties kunnen benaderd of beschouwd worden, waardoor verwarring toeneemt. Ze kunnen echter ook benaderd en verstaan worden, waardoor ze bijdragen aan helderheid en adequaat handelen.

    De mens heeft allerlei manieren om emoties te onderdrukken en te vervormen waardoor deze hun werk niet kunnen doen en de mens ze niet kan verstaan. Emotiewerk houdt in dat emoties hun werk weer kunnen doen en dat wij ze kunnen leren verstaan binnen de complexiteit van ons leven. 

Masterclass Coaching

De vraag waar we mee werken is: Hoe maak ik mijn eigen leiderschap tot een factor in het leven van een ander? Niet door te pretenderen dat je het voor iemand op kunt lossen. Maar ook niet door jezelf aan de ander te onthouden. Je oefent om op een persoonlijke manier gestalte te geven aan de waarde van transformatie in de context van: Wel zelf, maar niet alleen. Je ontwikkelt het vermogen om op dat niveau relaties aan te gaan, voorbij je directe eigen belangen en om je hart te laten spreken ten behoeve van de ontwikkeling van mensen om je heen op je werk en in je privéleven. Je leert deze positie in relatie tot de ander als een context aan te bieden, opdat je ondersteunende lichaamsgerichte coachingsvaardigheden kunt benutten.

"Andere mensen ontmoeten in hun verlangen met deze werkwijze impact te genereren geeft een gemeenschappelijke basis om te leren en elkaar te inspireren."

Masterclass Groepsdynamica

Als mensen bijeen zijn, is er ‘leven’ gaande, voorbij de bewuste waarneming. Het gaat alsmaar door en de verschillende levende wezens van een groep zijn voortdurend met elkaar verbonden. De fysieke aanwezigheid en de geestelijke gesteldheden van de verschillende individuen van een groep interfereren continu met elkaar. Voor een groot deel is dat een onbewust oncontroleerbaar proces.

Groepswerk staat in dienst van een natuurlijke evolutionaire ontvouwing van de groep als een levend geheel van mensen met een lichaam, een hart en een ziel met ieder een unieke bijdrage aan het geheel.

In deze masterclass leer je groepsdynamische processen van een onbewust naar een bewust niveau brengen en leer je de relaties in het systeem meer richting 'win-win' te laten evolueren.  

Wat zeggen onze deelnemers...

"Nu drie jaar nadat de Centaur afgelopen is, heb ik pak weg 70 % van mijn visie gerealiseerd. Sommige dingen blijk ik te mogen loslaten. Dit is meer dan ik ooit had durven hopen."
Jantine
"Dit traject heeft mij in contact gebracht met een potentie die ik niet hoef te begrijpen, maar die ik nu wel durf te leven."


Ronald

De online training wordt verzorgd door
Mauk Pieper

Mauk is mede oprichter van de Omega Levensschool en is de architect van het Trainingscurriculum. Tevens voorziet hij het curriculum van begeleidende boeken en syllabi. Hij is een integraal denker en laat zich inspireren door integrale denkers als Ken Wilber, Terry Patten en de evolutionaire mysticus Sri Aurobindo. Hij is auteur op het gebied van Integraal Leiderschap en spirituele ontwikkeling. Hij publiceerde ‘Humanity’s Second Shock and your Unique Self’, meerdere boeken op het gebied van bewuste ontwikkeling.

Twijfel je nog of wil je eerst persoonlijk contact? Boek kosteloos een oriëntatiesessie met één van onze specialisten. 

Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een gratis oriëntatiesessie.