Bedankt voor uw aanvraag. U ontvangt van ons zo snel mogelijk de gevraagde informatie.


MAAK KENNIS MET ONZE TRAINERS EN LERAREN

Mauk Pieper

Mauk is mede oprichter van de Omega Levensschool en is de architect van het Trainingscurriculum. Tevens voorziet hij het curriculum van begeleidende boeken en syllabi.


Ester Winkelhuis

Ik kom tot leven door Ja te zeggen tegen dat wat zich aandient bij mij aan de binnenkant. Ik weet dat het zo werkt. Ik weet ook wat het mij en mijn omgeving oplevert en toch is er zo vaak een nee.


Heleen Hulscher

Met heel je hart en aandacht durven kijken naar en toe-eigenen van wat zich in jouw leven heeft afgespeeld en wie jij bent geworden zodat je kunt gaan ervaren wie je werkelijk bent.


Pauline Botden

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, je relaties en de wereld, is zowel de drive voor mijn eigen leven als mijn passie om mensen te begeleiden op hun pad van bewuste ontwikkeling.

Missie en visie van Omega Levensschool

Missie:
De vreugdevolle realisatie van waar het werkelijk om gaat.
Visie:
Leiding over je leven, voor jezelf, je relaties en de wereld.


Wie zijn wij

De Levensschool wordt gedragen door de Partners. Ook de trainers en leraren zijn partner. De Partners zijn samen de levensschool, dragen bij aan de ontwikkeling van de deelnemers en staan voor de kwaliteit van de begeleiding. 

Zij gingen je al voor...

Kwaliteit van mens-zijn

De school is een uitdrukking van de zoektocht naar een bepaalde kwaliteit van mens-zijn. 'Integraal Leiderschap' en Leiding over je Leven nemen, wordt bevorderd door het aloude 'Ken Uzelve'. Daarbij spelen twee vragen een belangrijke rol. Ten eerste ‘Wie ben ik?’ wat de kernvraag is van alle grote spirituele tradities. Ten tweede ‘Waarvoor ben ik hier?’ Dit is een zingevingsvraag die een zoektocht of queeste is.

Jouw ontwikkeling is een bijdrage

We werken vanuit het besef dat het verhogen van de individuele kwaliteit van mens-zijn een bijdrage is aan de kwaliteit van mens-zijn in het algemeen.
Zoals een mens geïnteresseerd raakt in bewuste ontwikkeling op het moment dat hij zich realiseert dat zijn manier van overleven hem niet meer dient, zo kunnen we ook beseffen dat bepaalde collectieve manieren van overleven ons niet verder brengen. In dat besef is de missie en visie van de Levensschool ontstaan. Een ieder die via zelfonderzoek en oefening voor zichzelf vaststelt en realiseert wat voor hem of haar waar, wezenlijk en essentieel is, is van daaruit van toegevoegde waarde.

Heleen

''Ik heb ontdekt dat ik mezelf vertrouw en van mezelf hou''

"De Opening heeft mij inzichten gegeven die uitstijgen boven het rationele niveau. Begrijpen deed ik het al, maar in dit weekend heb ik het ook voor 100% ervaren en gevoeld. Ik heb ontdekt dat ik mezelf vertrouw en van mezelf hou, inclusief al mijn irritante eigenschappen. Nu kan ik gewoon worden wie ik ben."

"Als je bewust in contact bent met je Unieke Wezen, ben je thuis, in je eigen 'kleur'. Deze kleur hoort helemaal bij jou, en is niet het gevolg van je opvoeding, cultuur, je levensloop of andere vormen van externe conditionering. ."

Over de naam

De naam Omega Levensschool ontlenen we aan het begrip Omegapunt. Omdat het in de wandelgangen onuitsprekelijk is, houden we het in de spreektaal bij Omega Levensschool. Het Omegapunt is het punt op de horizon waar het evolutionaire proces heen leidt.
Het omegapunt is een door de Franse filosoof en theoloog Pierre Teilhard de Chardin bedachte term die een eindmoment in het evolutieproces aangeeft. Teilhard de Chardin zag het evolutieproces als voortdurende beweging die nog niet op de eindbestemming was aangeland. De mens heeft de potentie boven zichzelf en de kosmos uit te stijgen naar het omegapunt, de organische, sociale en geestelijke integratie van de mensheid in haar geheel en uiteindelijk de eenwording met het universum.

Ontstaan Omega Levensschool

De Levensschool is de voortzetting van een aantal trainingsinstituten welke vanaf 1985 bestonden en waarin het erfgoed van de Levensschool gestalte kreeg. Vanaf 1994 zijn Marijke Heetveld, Mauk Pieper en Pauline Botden de erfgoedhouders. In 2015 stonden Mauk Pieper, Marijke Heetveld, Leon Gras, Anne Karen Bakker en Marion van Overveld (†) aan de basis van de oprichting van de Levensschool in zijn huidige vorm. In de Levensschool zijn alle methoden van onderzoek en oefening met behulp van het integrale denken tot een integrale werkwijze, een curriculum en een pad gesmeed: Body, Mind, Spirit, Duaal en Non-Duaal. Dit opdat mensen vanuit het bewuste perspectief leiding over hun leven nemen ten behoeve van zichzelf, hun relaties en de wereld.

Emotioneel Lichaamswerk (ELW)® 

Emotioneel Lichaamswerk is een van de eerste integrale methodes voor persoonlijke groei, bestaand uit een combinatie van technieken uit de humanistische psychologie en neo-reichiaanse therapie. De methode is ontstaan in de School voor Body & Soul (1985 – 1994) en vervolgens verder uitgewerkt in het Instituut Emotioneel Lichaamswerk (1994 -2001). Emotioneel Lichaamswerk wordt binnen de Omega Levensschool nog steeds verder ontwikkeld als een geïntegreerd geheel van lichaamsgerichte technieken.
De term ‘Emotioneel Lichaamswerk’ is inmiddels opgenomen in het Van Dale-woordenboek en staat in meer algemene zin voor lichaamsgerichte therapie waarbij door middel van lichaamsoefeningen emoties losgemaakt en tot expressie gebracht worden en onbewuste gedragspatronen bewust gemaakt worden. In zijn oorspronkelijke vorm wordt dit nog onderwezen door Opleidingsinstituut Emotioneel Lichaamswerk (NEL) in Belgie.

Wat zeggen onze deelnemers...

"Nu drie jaar nadat de Centaur afgelopen is, heb ik pak weg 70 % van mijn visie gerealiseerd. Sommige dingen blijk ik te mogen loslaten. Dit is meer dan ik ooit had durven hopen."
Jantine
"Dit traject heeft mij in contact gebracht met een potentie die ik niet hoef te begrijpen, maar die ik nu wel durf te leven."


Ronald
"Mijn oprechte dank voor je inzet en toewijding, je inzichten en je doortastendheid bij uitvoering en begeleiding van het hele programma. Ik heb bewondering voor de wijze waarop je op je eigen wijze ieder van ons nabij bent en tegelijk – heel professioneel – afstand weet te houden zodat je niet tussen de deelnemer en het proces dat hij/zij te gaan heeft gaat zitten. En toch is je mee-leven ervaarbaar en heeft het ook mij gesteund in het gaan van mijn proces. De Centaur heeft mij veel inzicht gegeven en ik denk nog vaak aan je uitspraak: ‘Van ieder leven is zowel een drama als een heldenepos te maken’. Ik zie wanneer ik in mijn drama verstrikt ben en dus ligt de andere weg nu open. Daarbij is het door het toelaten van de pijn dat de doorsteek naar de mogelijkheden zichtbaar word."
Joris
"Wat een rijkdom, dat ik dit mag meemaken, deze wijze lessen en inzichten. Thuiskomen, niets meer, niets minder dan dat. Al die jaren gevoeld dat er zaken niet goed gingen, problemen, te snel willen. Nu kan ik zien dat ik er nog niet klaar voor was, nog te veel in patronen zat. Die zijn er nog, natuurlijk. Maar ik kan nu zien als dat het geval is en er dus ook weer uitstappen. Vandaag op het werk best een paar moeilijke gesprekken gehad. Door goed te luisteren, anders te doen, niet te reageren vanuit de emotie ("zie je wel, ze luisteren toch niet naar me") ontstond er geen conflict en kon ik de kwestie letterlijk met een gerust hart afronden."
Kevin