ALS JE EEN KLACHT HEBT


  • Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met één van de leraren of trainers. Dit hoeft niet degene te zijn waarvan je op dat moment begeleiding ontvangt. Ook kun je als tussenstation een van de assistenten benaderen om je weg te vinden.
  • Jouw klacht kan gaan over de leraren, trainer(s), assistenten, over een andere deelnemer of over alles wat in de context van de school plaats heeft.
  • Binnen een week ontvang je bevestiging dat de klacht is binnengekomen.
  • Binnen 4 weken komen wij met een voorstel tot afhandeling van de klacht.
  • Een klacht wordt in eerste instantie besproken in het teamoverleg van de trainers van de school. Daarna nemen we weer contact op met jou.
  • Mocht dit niet leiden tot tevredenheid van beide partijen, dan zal een onafhankelijk persoon, niet zijnde een leraar van de school, bij een eerstvolgend gesprek met jou en de betreffende begeleider aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden.
  • De onafhankelijke persoon is Annemarieke Schulte van Het Meditators Collectief
  • De uitspraak van de onafhankelijke persoon is bindend voor beide partijen
  • Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor de duur van 3 jaar.

Hopelijk komen we er samen uit.


MAAK KENNIS MET ONZE TRAINERS EN LERAREN

Mauk Pieper

Senior Teacher

Mauk is mede oprichter van de Omega Levensschool en is de architect van het Trainingscurriculum. Tevens voorziet hij het curriculum van begeleidende boeken en syllabi.


Pauline Botden

Senior Teacher

De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, je relaties en de wereld, is zowel de drive voor mijn eigen leven als mijn passie om mensen te begeleiden op hun pad van bewuste ontwikkeling.

Heleen Hulscher

Teacher

Met heel je hart en aandacht durven kijken naar en toe-eigenen van wat zich in jouw leven heeft afgespeeld en wie jij bent geworden zodat je kunt gaan ervaren wie je werkelijk bent.


Rene Guezen trainer bij de Omega Levensschool

René Guezen
Trainer

Daar waar je struikelt, vind je je grootste schat.

Jan-Willem Krijgsman

Trainer

Als mensen ontdekken wie ze werkelijk zijn, en hun grootsheid voor het eerst ervaren, dat vind ik één van de mooiste dingen om een bijdrage aan te zijn.

Sander Bijlsma

Trainer

Ont-dekken wie je in essentie bent en waar het je het werkelijk om gaat. Zodat je in “eigen kleur” en op “eigen wijze” helder en met richting weer in de volte van je leven aankomt


Lukas Koelikamp trainer en coach omega levesnsschool

Lukas Koelikamp
Trainer

Mogelijkheden ontdekken en levensgebieden tot bloei zien komen.