ALS JE EEN KLACHT HEBT

  • Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met één van de leraren of trainers. Dit hoeft niet degene te zijn waarvan je op dat moment begeleiding ontvangt. Ook kun je als tussenstation een van de assistenten benaderen om je weg te vinden.
  • Jouw klacht kan gaan over de leraren, trainer(s), assistenten, over een andere deelnemer of over alles wat in de context van de school plaats heeft.
  • Een klacht wordt binnen 4 weken en vertrouwelijk behandeld.
  • Een klacht wordt in eerste instantie besproken in het teamoverleg van de trainers van de school. Daarna nemen we weer contact op met jou. 

  • Mocht dit niet leiden tot tevredenheid van beide partijen, dan zal een onafhankelijk persoon, niet zijnde een leraar van de school, bij een eerstvolgend gesprek met jou en de betreffende begeleider aanwezig zijn om het gesprek te begeleiden.
  • Je kunt er ook voor kiezen om deze persoon een keer op kosten van de school te consulteren voor een persoonlijk gesprek over de klacht of vraag.


Hopelijk komen we er samen uit.

MAAK KENNIS MET ONZE TRAINERS EN LERAREN

Mauk is mede oprichter van de Omega Levensschool en is de architect van het Trainingscurriculum. Tevens voorziet hij het curriculum van begeleidende boeken en syllabi.


Ik kom tot leven door Ja te zeggen tegen dat wat zich aandient bij mij aan de binnenkant. Ik weet dat het zo werkt. Ik weet ook wat het mij en mijn omgeving oplevert en toch is er zo vaak een nee.


Met heel je hart en aandacht durven kijken naar en toe-eigenen van wat zich in jouw leven heeft afgespeeld en wie jij bent geworden zodat je kunt gaan ervaren wie je werkelijk bent.


De waarheid van je hart leren kennen en leven, voor jezelf, je relaties en de wereld, is zowel de drive voor mijn eigen leven als mijn passie om mensen te begeleiden op hun pad van bewuste ontwikkeling.