Waarom je Persoonlijk Leiderschap ter hand nemen?

Waarom je Persoonlijk Leiderschap ter hand nemen?

Trucjes leren of jezelf leren kennen?

Persoonlijk leiderschap kun je doen door meer truckjes te leren. Maar je kunt ook het pad van bewuste ontwikkeling opgaan, waarop je zelfonderzoek en oefening doet om jezelf beter te leren kennen. Persoonlijk Leiderschap betekent dan dat je jezelf fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk leert kennen waardoor je de twee grote vragen ‘wie ben ik?’ en ‘waarvoor ben ik hier’, uit eigen ervaring kunt beantwoorden. Dit ten behoeve van een leven waarin je vreugde ervaart omdat je contact hebt met wie je bent en omdat je jezelf geeft aan dat wat wezenlijk en belangrijk voor je is. 

Waarom lees je dit nu?

Sommige mensen betreden dit pad uit pure nieuwsgierigheid. Anderen gaan het pad van bewuste ontwikkeling op vanuit een onbestemde onvrede met hun leven, een gevoel dat er toch meer moet zijn. Weer anderen zetten de stap als hun leven niet loopt zoals ze graag hadden gewild. Ze hebben te maken met bijvoorbeeld een scheiding, het overlijden van een dierbare, werkloosheid, burn-out, depressie, angst en zorgen over de toekomst of zien zichzelf met een keerpunt in hun leven geconfronteerd. (Zie voor een van onze workshops >)

Waarom in deze tijd?

Het tijdsgewricht waarin we leven helpt hierbij ook een handje mee. Er wordt in onze westerse cultuur in toenemende mate van ons verwacht dat we zelf kwaliteit, zin en betekenis aan ons leven geven. En dat we daarbij de ‘juiste’ keuzes maken keuzes die goed zijn voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

Tegelijkertijd leven we in een cultuur waarin we weinig hulpbronnen krijgen aangereikt om tot de innerlijke kennis en wijsheid te komen die nodig zijn om dat doel te realiseren. Steeds meer mensen lijken zich af te vragen wie ze zijn, waar ze hun leven op kunnen baseren en waarvoor ze leven.

Waarom nu?

Dat je je bewust wordt van onvrede in jezelf, betekent natuur lijk nog niet automatisch dat je het pad van Persoonlijk leiderschap op basis van bewuste ontwikkeling opgaat. Die stap komt meestal pas in beeld als je eerst allerlei bekende oplossingen of omwegen in de buitenwereld hebt uitgeprobeerd. Als je dan na verloop van tijd moet concluderen dat het vooral symptoombestrijding was en dat je diepere onvrede daarmee niet is verdwenen, kun je vroeg of laat op het punt komen dat je bereid bent om een nieuwe, onbekende weg in te slaan. Een weg naar binnen, waarvan je nog niet weet wat die je gaat brengen. 

Bewust onbekwaam durven zijn

Het is behulpzaam om even stil te staan bij het punt waarop je dan bent aangekomen. Je hebt kennelijk vastgesteld dat je leven op dit moment niet zo is zoals je graag wilt en dat je wilt onderzoeken of er meer mogelijk is. Tegelijkertijd heb je wellicht nog geen idee hoe je dat nu moet aanpakken. Dat voelt vaak bepaald niet comfortabel. Vanuit ontwikkelingsperspectief bekeken is dit echter ook een gouden kans. Binnen de Omega Levensschool zien we dit gevoel van onvrede, verwarring en onvermogen juist als goed nieuws. Dat betekent dat je in de fase van ‘bewust on- bekwaam’ bent aangekomen, en dat kan het startpunt zijn voor een hele nieuwe ontwikkeling in jezelf. Vanaf dat punt kunnen we gaan samenwerken op het pad van integrale bewuste ont- wikkeling, een pad dat overigens nooit stopt.

Je leven niet als iets vanzelfsprekends aannemen

Als je deze tekst leest, heb je waarschijnlijk al een grote stap gezet. Je bent niet alleen bewust onbekwaam, waardoor je op pad kunt, maar je begint jezelf ook indringende vragen te stellen over de zin en betekenis van je leven. Je neemt je leven niet meer zomaar als iets vanzelfsprekends aan. Daarmee heb je toegang tot levensvragen gekregen die wel- licht eerder irrelevant voor je leken, of niet de moeite waard om speciale aandacht aan te besteden. Eenmaal op dit punt aangekomen zijn mensen zich door de eeuwen heen twee belangrijke vragen gaan stellen, namelijk: ‘Wie ben ik?’ en ‘Waarvoor ben ik hier?’

Met andere woorden: Je begint aandacht te besteden aan je- zelf, aan de zin van je leven en aan de waarde die jij al dan niet toevoegt. Wellicht kun je ervaren dat alleen al het feit dat je deze vragen bewust begint te stellen, meer kwaliteit aan je leven geeft.

Jezelf leren begeleiden op het pad van bewuste ontwikkeling

Misschien vraag je je af hoe je op deze levensvragen nu jouw eigen antwoorden kunt vinden. Om daar toegang toe te krijgen, willen we je uitnodigen de vraag anders te gaan stellen. Namelijk als volgt: Hoe kan ik het leven dat ik ben leren kennen en begeleiden ten behoeve van wat ik wezenlijk belangrijk vind? Het begin van het antwoord is dus het aloude ‘Ken uzelve’! 

Maar hoe doe ik dat dan mijzelf leren kennen?

Je hebt vast al ervaren dat je ‘kleine ik’, je problematiserende, piekerende denkhoofd, niet geschikt is om deze grote vragen te beantwoorden. Daarom is het belangrijk om nieuwe ervaringen op te doen in een omgeving die je uitnodigt om een ruimer perspectief in te nemen. Zo kun je mogelijk tot een heldere waarneming van je diepere zelf komen. Een waarneming die jou onder andere de samenhang kan tonen tussen wie je in wezen bent, hoe je als persoon in elkaar zit en hoe je leven verloopt. Als je daar eenmaal zicht op krijgt, dan beginnen er antwoorden te dagen.

Van een externe naar een interne oriëntatie

Door jezelf van binnenuit te leren kennen, ga je een stap verder dan een aangepast en halfautomatisch leven. Je gaat daarmee voorbij aan de verwachtingen van anderen, voorbij aan je cultuur, ideologie, religie, boekenwijsheid of enige andere vorm van externe kennis. Je maakt de overstap van een onbewuste, externe oriëntatie naar bewuste ontwikkeling vanuit een innerlijke oriëntatie. Je gaat jezelf van binnenuit onderzoeken, vanuit je eigen ervaring. Daarbij hoef je je niet van de wereld af te wenden door bijvoorbeeld in een klooster te gaan. Bij de integrale benadering gaat het er juist om dat je jezelf vanuit je innerlijke bewustwording vol in de wereld plaatst.
Wil je dit leren? Kijk naar onze intensieve driedaagse training >

Reactie plaatsen

Meer weten over één van onze trainingen?

Vraag hieronder kosteloos een oriëntatiesessie aan met één van onze specialisten.