Naar je emoties luisteren

Ik wil mijn emoties voelen!

We horen vaak van mensen dat ze hun emoties willen voelen. Maar wat betekent dat eigenlijk? En waarom voel je ze die dan niet. En waarom is het belangrijk dat je ze weer gaat voelen? Hoe kun je dan naar je emoties luisteren?

Onderdrukken

Als emoties zich aandienen, kan dat onaangenaam zijn. Vaak willen we ze daarom niet ervaren en onderdrukken we ze. Daardoor komen ze in de schaduw van ons bewustzijn te liggen. Dat heeft echter wel gevolgen.   

Je schaduw

Je ‘schaduw’ is datgene wat wel in je leeft, terwijl je je er niet bewust bent. Dat gaat vaak om emoties. Emoties die je onderdrukt zijn echter niet weg. Ze blijven in je systeem aanwezig en hebben invloed op je. 

Vast zitten in je lichaam

Voor het onderdrukken van emoties heb je onder andere je lichaam nodig. Met je lichaam kun je je schrap zetten en verstijven. De verschillende manieren waarop je een emoties onderdrukt kan een gewoonte zijn worden waarvan je je niet bewust bent. 

Je lichaamspantser

Dit onderdrukken kan ertoe leiden dat je lichaam permanent in een bepaalde spanning zit. Alle geautomatiseerde overlevingspatronen kunnen uiteindelijk vormgeven aan een lichaamspantser. Veel mensen zitten onbewust gevangen in dit lichaamspantser. Dan ervaar je je emoties niet. Laat staan dat je ernaar kunt luisteren.

Emoties hebben een functie

Dan ben je dus ook de functie die een emotie voor je kan vervullen kwijt. Emoties zijn uiterst complexe inschattingsmechanismen die van oorsprong de functie hebben om de relaties binnen een groep reguleren. De basisemoties van primaten (mensen en apen), komen sterk overeen. Iedere emotie heeft daarbij een specifieke functie.  

De natuurlijke functie van emoties

Om aan te geven dat een emotie een specifieke functie heeft, gebruik ik hier de emoties woede en verdriet. In onze trainingen behandelen we alle basisemoties. Al die emoties hebben een specifieke functie als ze tenminste hun werk kunnen doen en niet onderdrukt worden. 

Woede

Als de emotie ‘woede’ kan stromen geeft dat kracht en macht. De emotie ‘woede’ geeft mensen het vermogen om in het sociale verkeer een grens aan te geven of af te dwingen. Bij de mens is woede belangrijk om autonomie te kunnen verwerven. De mens kan woede onderdrukken wat leidt tot een toestand van’ gefrustreerd zijn’ en een onvermogen om je grenzen te voelen en op een passende wijze aan te geven.

Verdriet

De emotie ‘verdriet’ geeft je het vermogen om pijn te verwerken. Iedereen maakt pijnlijke dingen mee in zijn leven. Door verdriet toe te laten en eventueel te huilen, wordt de pijn verwerkt en kun je weer opnieuw beginnen. We kunnen verdriet onderdrukken, waardoor de pijn niet verwerkt wordt en we somber en depressief kunnen worden. 

Emoties versus gevoelens

Emoties zijn fenomenen die zich in het lichaam afspelen en in het bloed gemeten kunnen worden. Ze worden geactiveerd in relatie tot wat er in de omgeving gaande is. Bij de mens reageren emoties ook op wat we denken dat er aan de hand is.
Emoties dringen slechts gedeeltelijk tot ons bewustzijn door. Het deel dat ons bewustzijn bereikt, ervaren we als gevoelens. Het zijn dus strikt genomen onze gevoelens die ons laten weten welke emotie er als inschatting van de situatie geactiveerd is.

Schaduwwerk ten aanzien van onderdrukte emoties

Om emoties weer hun natuurlijke functie te kunnen laten vervullen, is het nodig om de onderdrukking ervan te laten wijken. We onderdrukken emoties met behulp van ons lichaamspantser. Dat bestaat uit spieren die in een bepaalde stand staan en een bepaalde voorkeurshouding van het hele lichaam als reactie op spanning, ongewenste gevoelens etc.  

Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk is een benadering waarbij het lichaam in beweging gebracht wordt en uit zijn voorkeurshouding gehaald wordt. Daardoor wordt het lichaamspantser weer vloeibaar. Vastgezette emoties kunnen dan weer stromen. Dat kan verstrekt worden door aan het lichaamswerk emotiewerkt toe te voegen.  

Emotiewerk: De hete benadering

Daarbij ga je de emoties die door lichaamswerk aan het vrij komen zijn in een veilige omgeving tot expressie brengen. Dat is de ‘hete benadering’. Bij de hete benadering houden we ons er even niet mee bezig of de betreffende emotie op dit moment relevant is of niet. Het gaat puur om het herstel van de basale functie van de emotie, zodat we die weer ter beschikking komt.  

Emotiewerk: De warme benadering

Is dat eenmaal is gebeurd, dan is het belangrijk om de emotie niet opnieuw te onderdrukken. Je kunt leren, als een emotie zich aandient, deze vrijelijk door je lijf te laten stromen, zonder er meteen op in te gaan en hem te uiten. Dan is het stromen van ‘woede’ niet meer hetzelfde als ‘boos worden’. Dat noemen we de ‘warme’ benadering. Dat kan met elke basisemotie.

Naar je emoties luisteren

Als onze emoties weer vrij stromen en zich vrij in gevoelens kunnen vertalen, kunnen we ons gaan afvragen wat een specifiek gevoel ons te zeggen heeft.  Je bent dan op zoek naar de wijsheid van het gevoel met betrekking tot jezelf of een specifieke situatie. 

Geïnteresseerd om je emoties te laten stromen en te benutten voor je kwaliteit van leven?

Reactie plaatsen

Meer weten over één van onze trainingen?

Vraag hieronder kosteloos een oriëntatiesessie aan met één van onze specialisten.