Wat is jezelf ontwikkelen?

Ontwikkelingslijnen

Er zijn allerlei aspecten van je mens-zijn die zich door de tijd heen ontwikkelen en die je ook bewust in ontwikkeling kunt brengen. Dan hebben we het over zogeheten ontwikkelingslijnen, die ook neurofysiologisch en neuropsychologisch in jezelf verankerd zijn. Zo maken we bijvoorbeeld allemaal een fysieke, emotionele, mentale en transmentale ontwikkeling door. Wat is jezelf ontwikkelen in deze zin? 

Ontwikkeling van je menszijn

Ontwikkelingslijnen zijn inherent aan je mens-zijn en staan los van de ontwikkeling van specifiek menselijke vaardigheden zoals fietsen, autorijden, tekstverwerken of vioolspelen. Maar om bijvoorbeeld te kunnen leren fietsen moet je wel eerst een bepaalde fysieke ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

Bewuste ontwikkeling

Voor een integrale bewuste ontwikkeling concentreren we ons vooral op ontwikkelingslijnen die te maken hebben met de kwaliteit van je systeem: je fysieke lichaam, je emoties en gevoelens, je denkvermogen, je geest of ‘spirit’, je vermogen om relaties aan te gaan, en je ethische en morele ontwikkeling. 

Wat is ontwikkeling eigenlijk?

Laten we als voorbeeld ‘leren lopen’ nemen. De eerste fase is dat een baby zijn hoofdje kan optillen van zijn matrasje. Als het hoofd hoog genoeg opgetild kan worden, kan het kind naar één kant gaan overhellen, waardoor het omrolt. Vervolgens moet het zijn beentjes leren gebruiken om weer terug te rollen, in samen- werking met zijn rug en het gewicht van zijn hoofd. Het leert zijn armpjes gebruiken, wat weer een voorbereidende stap is om te gaan kruipen. Kruipen is nodig om later te kunnen gaan staan, en staan is nodig om vervolgens te kunnen leren lopen.  

Overstijgen en omvatten

Elk volgend niveau van het ‘leren lopen’ overstijgt en omvat het vorige niveau. Dit mechanisme van overstijgen en omvatten vindt plaats op elke ontwikkelingslijn. Om te kunnen praten, leer je eerst klanken uit te brengen, dan woorden en dan zinnen, eerst napratend en dan actief vanuit jezelf. Het omgekeerde is ook waar: als het onderste niveau niet aanwezig is, als je geen klanken kunt maken, stort het hele vermogen om te praten in. Ontwikkeling is dus een mechanisme waarbij het eerstvolgende ontwikkelingsniveau steeds mogelijk wordt gemaakt door het vorige niveau te overstijgen en te omvatten.

Je fysieke ontwikkeling

Je fysieke lichaam is opgebouwd uit een hele serie ontwikkelingslijnen, zoals je motorische ontwikkeling, je kinesthetische ontwikkeling, de ontwikkeling van je hersenen enzovoort. Sommige lijnen kun je bewust in ontwikkeling brengen, bij andere gaat dat moeilijker. In de Levensschool nodigen we je uit om een aantal aspecten die de kwaliteit van je fysiek functioneren bevorderen, bewust in beheer te nemen. Denk aan je eetgewoonten, je slaapgewoonten, je dagritme, je gewicht, je conditie en de souplesse en gevoeligheid van je lichaam.

Je emotionele ontwikkeling

Ook besteden we veel aandacht aan het vrijmaken van onderdrukte emoties, zodat die hun natuurlijke functie weer kunnen gaan vervullen in jouw systeem. Woede, verdriet, schaamte, angst en vreugde hebben allemaal een belangrijke functie voor je functioneren. Emoties onderdruk je voornamelijk door middel van spieren. Door middel van Emotioneel Lichaamswerk kun je die onderdrukking doorbreken, waardoor niet alleen je emotionele welzijn verbetert, maar ook je fysieke lichaam zijn natuurlijke gratie weer terugkrijgt. De fysieke en de emotionele ontwikkelingslijnen blijken een sterke invloed op elkaar te hebben. 

Je mentale ontwikkeling

We zetten onszelf allemaal vast met beperkende ideeën over onszelf, over anderen en over allerlei zaken in ons leven. Dit soort overtuigingen ondermijnen de kwaliteit van je leven. Een vastgeroeste mindset onderdrukt ook het stromen van je emoties en heeft zelfs een negatieve invloed op je lichaam. Door die overtuigingen los te laten, verruim je je denken en kun je ineens weer nieuwsgierig worden. Je emoties kunnen beter stromen en je lichaam zit niet langer vast in een bepaalde mentale aansturing. 

Je relationele ontwikkeling

Je relationele leven is waarschijnlijk erg belangrijk voor je. We besteden in onze trainingen veel aandacht aan het verbeteren of herstellen van de banden met de mensen om je heen die voor jou belangrijk zijn. We nodigen je uit om zelf de verantwoordelijkheid voor je relaties te nemen door uit je voorwaardelijke positie te stappen: ‘Als jij niet eerst verandert, dan kan ik niet zus of zo zijn.’ Het vergt voortgaand zelfonderzoek om binnen je relaties op een echt volwassen niveau terecht te komen. 

Je transmentale of geestelijke ontwikkeling

Om van overleven naar leven te komen, voorbij je conditionering, is een creatieve en vindingrijke geest zeer behulpzaam. Maar wel één die aangesloten is op datgene wat jouw hart en ziel beroert. Een geest die ontvankelijk is voor dat waar jouw aandacht en liefde naar uit gaat. Een geest die dienstbaar is aan wat in je hart leeft als een goed en vervullend leven. Wij nodigen je uit om ook de pijn in je hart te leren verstaan. Het kan een signaal van het gezonde vermogen van je hart zijn, om zich diep te verbinden met de wereld om je heen. 

Reactie plaatsen

Meer weten over één van onze trainingen?

Vraag hieronder kosteloos een oriëntatiesessie aan met één van onze specialisten.